CARP Suceava

Imprumuturi

IMPORTANT

      Pentru înscrierea în Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava începând cu data de 01.01.2024, este necesar a se respecta următoarele condiții:

 • Taxa înscriere – 30,00 lei ,
 • Contribuție S.A.D.– 5,00 lei/lunar ,
 • Cotizația este minim 300,00 lei.

Înscrierea se face de titular și împuterniciți în baza    B.I. /C.I.  și cupon de pensie.

NOTĂ

Membrii vor beneficia de serviciile oferite de Asociatia C.A.R.P.Suceava numai cu condiția ca soldul cotizației să fie de minim 300 lei și obligațiile achitate la zi, respectiv contribuția S.A.D și împrumut.

Fond social = Neplafonat.

Membrii care nu achită contribuția lunară S.A.D mai mult de un an (12 luni) sau care manifestă atitudini potrivnice intereselor Casei, sunt excluși conform Art.6 din Statutul Asociatiei C.A.R.P.Suceava.

Consiliul Director,

 

IMPORTANT

Conform Statutului Asociatiei C.A.R.Pensionari, a Legii 540/2002, în anul 2024 se pot înscrie în Asociatia C.A.R. Pensionari Suceava următoarele categorii de persoane:

 • Pensionari indiferent de sistemul de

asigurări sociale ,

 • Soț/soție a pensionarilor

membrii  Asociatiei C.A.R.Pensionari Suceava ,

 • Copii majori incapabili de munca aflați în

întreținerea pensionarilor – membrii Asociatiei C.A.R.P.Suceava,

 • Salariați în vârstă de peste 18 ani ,
 • Persoane fără venituri în vârstă de peste 18 ani.

 

NOTĂ

O persoană se poate înscrie numai la unul din Punctele de lucru ce aparţin Asociatiei C.A.R.P.Suceava.

In caz de retragere persoana va achita o Taxă de retragere stabilită de Consiliul Director.

Consiliul Director,

 

CONDIȚII GENERALE PRIVIND ACORDAREA ÎMPRUMUTURILOR PE ANUL 2024

           Asociatia C.A.R.Pensionari Suceava acordă împrumuturi conform Statutului C.A.R.P., Cap.VI, art.18 și a hotărârilor luate de Consiliul Director astfel :

 • PLAFON MAXIM al împrumuturilor = 140.000 lei. Împrumuturi mai mari de 50.000 lei cu aprobarea Presedintelui Asociației.
 • Se acordă împrumuturi până la 15.000 lei rambursabile în maxim 24 RATE LUNARE CONSECUTIVE   stabilite de titularul contractului de împrumut în RAPORT DE  VENITURILE DIN PENSIE și alte Venituri;

 

 • Se acordă împrumuturi cuprinse între 15.001 – 25.000 lei rambursabile în maxim 30 rate, numărul de rate este negociabil ;
 • Se acordă împrumuturi între 25.001 – 50.000 lei rambursabile în maxim 48 rate și cotizație 1/8 , numai cu aprobarea Consiliului Director al Asociatiei C.A.R.P.Suceava, Președinte sau Contabil șef.
 • Se acordă împrumuturi între 50.001 – 80.000 lei rambursabile în maxim 60 rate,
 • Se acordă împrumuturi între 80.001 – 100.000 lei rambursabile în maxim 72 rate,
 • Se acordă împrumuturi între 100.001 – 140.000 lei rambursabile în maxim 84 rate,
 • Cotizație cuprinsă între 1/5 -1/8, funcție de venituri.

 

 • Dobânda – 4%/an – cotizație depusă 1/1 ,pentru împrumuturile până la000 lei, pensie mai mica de 1280 lei, o singura data pe an, plătit în 12 rate,

 

 • Dobânda – 5%/an – cotizație depusă 1/1;

 

 • Dobânda – 6%/an – cotizație depusă 1/2;

 

 • Dobânda – 7%/an – cotizație depusă 1/3 – 1/8;

 

 • CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT se încheie pe o perioada de cel puțin 6 LUNI, perioadă pentru care nu se restituie dobânda.

 

 • DOBÂNDA SE CALCULEAZĂ LA ÎMPRUMUTUL ACORDAT, ÎN RAPORT CU NUMĂRUL DE RATE LUNARE DIN CONTRACT ȘI SE ÎNCASEAZĂ PE 6 LUNI   

 ANTICIPAT  la data plății împrumutului, fiind fixă pe durata Contractului,iar cu acceptul titularului de Contract, diferența de dobândă se încasează în rate egale începând cu luna următoare acordării creditului, prioritar la restituirea ratelor fiind încasarea dobânzii lunare. Pentru ultimele 6 luni ale împrumutului, nu se mai plătește dobândă.

Calculul dobânzii se face împărțind la nr.luni, nu zile, cu Formula : Suma credit X dobândă fixă X număr luni pentru restituire împărțit la 12 luni. Restituirea creditului și a dobânzii se face în rate egale, se înregistrează în Contractul de împrumut și Carnetul de membru, acela fiind și graficul de rambursare.

Membrii care solicită împrumut vor primi Informații standard pentru creditul solicitat, pentru care va semna în prealabil și aleg opțiunea de a renunța sau nu la cele 15 zile.

Rata dobânzii fiind singurul Cost, nu se calculează Dobânda Anuală Efectivă (D A E ). 

Consiliul Director,

 

 

CRITERII DE PROGRAMARE A ÎMPRUMUTURILOR

LA SOLICITAREA UNUI ÎMPRUMUT MEMBRUL ESTE PROGRAMAT LA PLATĂ CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CONDIȚII :

 • Depunerea cotizației aferentă împrumutului solicitat,
 • Rezolvarea situației Soldului la împrumutul anterior, dacă este cazul,
 • Achitarea la zi a contribuției S.A.D.- Vechime ,
 • Prezentarea informațiilor standard privind Creditul pentru membru și semnarea documentului,
 • Completarea Contractului de Împrumut de către titular si giranti, secretar sau salariați ai Asociatiei C.A.R.P. Suceava care îndeplinesc atribuțiuni de secretar,
 • Titularul și giranții vor semna pe Contractul de împrumut în original în fața reprezentantului Asociatiei C.A.R.Pensionari Suceava.

MEMBRUL CARE SOLICITĂ UN ÎMPRUMUT SE PREZINTĂ LA  PUNCTELE DE LUCRU CU GIRANŢII ŞI CU URMĂTOARELE DOCUMENTE :

 • Contract de Împrumut Completat la Sector rural ,
 • Carnet de Membru ,
 • I./C.I. în Original și Copii Titular și Giranți ,
 • Cupoane de Pensie în Original pentru Titular și Giranți pe ultimele 3 luni, Extras REGES, Adeverință de venit.

DATA PLĂȚII, numărul ratelor lunare și valoarea acestora  se înregistrează și în Carnetul de membru la pagina “Împrumuturi“, restituirile împrumutului, plăți dobândă.

Consiliul Director,

 

 

 1. TITULARI FĂRĂ VENIT
 2. 1. Se acordă împrumuturi numai până la SUMA DE 3.000 LEI cu Fond social 1/5 cu giranți pensionari (2 PERSOANE) cu 1 girant cu pensie de MINIM 1.400 Lei și 1 girant cu pensie de MINIM 1.450 LEI, 1 girant poate fi salariat cu un Salariu de minim 3.500 lei
 3. Imprumuturile mai mari de 3.000 lei, vor fi negociabile și cu acordul Conducerii.

                                                                                                                                                                                                                                                   

        GIRANȚI CU VÂRSTA ÎNTRE 76 -79 ANI

 1. Pensionarii cu vârsta cuprinsă între 76 și 79 ani pot gira pentru împrumuturi în suma de maxim 3.000 lei.
 2. Pensionarii cu vârsta cuprinsă între 76  și 79 ani pot solicita împrumuturi

până la suma de 5.000 lei. Împrumutul poate fi mai mare, dar cu 1 girant în plus pentru fiecare 2.000 lei.  

 

 

 1. TITULARI CU VÂRSTA ÎNTRE 80-85 ANI
 1. Se acordă împrumuturi numai până la suma de 3.000 lei, titular și 2 giranți pensionari cu o pensie de minim 1500 lei. Împrumutul poate fi mai mare, dar cu 1 girant în plus pentru fiecare 1.700 lei. 
 1. Girantul trebuie să aibă vârsta sub 76 ani, până la scadență

 

 • TITULARI CU VÂRSTA peste 85 ANI
  1. Se acordă împrumuturi numai până la SUMA DE 2.000LEI , titular și 2 giranti PENSIONARI cu o pensie de MINIM 1300 LEI .
 1. Girantul trebuie să aibă vârsta sub 76 ani, până la scadență.

 

 1. Salariații titulari și giranți vor prezenta adeverință de salariat și extras REGES- Registrul de evidență a salariaților.

 

 1. NU SE SOLICITĂ GIRANȚI :
 • PENTRU ÎMPRUMUTURILE LA NIVELUL FONDULUI SOCIAL;
 • PENTRU MEMBRII CU VECHIME MARE și vârsta peste 65 ani ( se adună cotizația depusă cu valoarea Ajutorului de deces ).
 1. Pentru membrii care au fond social de 1/2 sau 1/3 față de suma împrumutată se vor asigura giranți în funcție de diferența dintre împrumut și fondul social.
 • Pentru membrii care plătesc corect ratele se aprobă diminuarea  cuantumurilor veniturilor și numărului de giranți cu aprobarea Conducerii.

 

ATENȚIE !

In caz de NEACHITARE A ÎMPRUMUTULUI de către titular , conform celor prevăzute în Contract, se trece la reținerea din Fondul social al membrului dobânda de încasat precum și ratele, apoi la executarea silită asupra veniturilor și bunurilor titularului și giranților conform Contractului de împrumut cu cheltuieli de executare suplimentare.

 

Consiliul Director,

 

RESTITUIREA COTIZAȚIILOR

Membrii C.A.R.Pensionari Suceava au dreptul de a solicita restituirea parțială din Fond social sau totală prin retragere din C.A.R.P. în următoarele condiții:

 • Dacă nu are sold la împrumut și dobândă,
 • Dacă soldul Fondului social este mai mare decât împrumutul + dobânda, membrul poate solicita doar diferența dintre solduri,
 • Dacă Fondul social se încasează pentru achitarea integrală a împrumutului anticipat,
 • Dacă depune cerere de retragere din C.A.R.P. cu restituirea totală a Fondului social ,
 • Soldul Fondului social trebuie să rămână 300 lei.

Plata Fondului social se face numai titularului  sau împuterniciților legali în baza umătoarelor documente :

 • Carnet de membru ,
 • I./C.I. – original,
 • Împuternicire.

Consiliul Director,

 

RECUPERAREA RESTANȚELOR ȘI DEBITELOR LA ÎMPRUMUTURI

Restituirea împrumuturilor se face în rate lunare consecutive și la numărul de rate stabilit în Contract, care reprezintă și graficul cu ratele lunare egale, soldul la dobândă și împrumut se rotunjește la ultima rată .

 1. In cazul în care nu se achită mai mult de 3-5 rate consecutive se vor lua următoarele măsuri :
 • Inștiințare titulari ,
 • Inștiințare giranți, ulterior înștiințării titularului.
 1. In cazul în care nu se achită împrumutul la termenul stabilit :
 • se va lua legătura cu titularii pentru reeșalonare rate, dacă acceptă să plătească lunar restanțele ,
 • Executare silită ,

 

NOTĂ

 1. Dobânda penalizatoare la rate după termenul scadent din Contractul de împrumut este de 9%/an, se calculează la soldurile restante și se încasează prioritar la plata ratelor restante.
 1. Consiliul Director poate aproba reeșalonarea ratelor restante, sau se trece la reținerea din pensie , venituri și bunuri pentru titular și giranți după caz , prin executare silită cu cheltuieli de executare suplimentare.
 • Casierii  pot  face încasări la rate restante și după expirarea termenului contractual , cu obligația încasării dobânzii penalizatoare.

 

Consiliul Director,

 

NOTĂ

 1. În caz de neplată a valorii ratelor restante

pe o perioadă mai mare de 5 luni conform contract de împrumut, se poate trece la  executarea silită asupra veniturilor și bunurilor  la titulari și giranți cu cheltuieli judiciare și de   executare suplimentare.

 1. Membrii Casei de la care recuperarea

împrumuturilor restante s-a făcut prin reținere din pensie sau executare silită au dreptul la un nou împrumut limitat la suma de 3.000 lei.

NOU – Contractul de împrumut nu conține Sold Restant.      

Compensarea soldului de la împrumut și dobândă cu cel de la Fondul social se face în momentul în care se trece la executarea silită, precum și în cazul restanțelor la împrumut și dobândă – prioritar fiind recuperarea dobânzii la împrumut.

În urma compensării trebuie să rămână la soldul Fondului social suma de cel puțin 300 lei, sau mai mult, în vederea compensării cu eventuale penalizări pentru cei la care se trece la executare silită.

Nu se face nici o plată, dacă nu se achită contribuția S.A.D. la zi, cu excepția ratelor restante care se încasează și rate la zi.

                                                                                                                                 Consiliul Director,     

 

ANUNT

Pentru sumele depuse la soldul cotizației, în anul 2024 se va acorda o bonificație de 0.60%/an , aplicată la soldul lunar al cotizației din veniturile     (excedent-pierdere) C.A.R.P.Suceava depuse în anul calendaristic.

Consiliul Director,

 

OBLIGAȚII ale membrilor

Membrii Asociatiei  C.A.R. Pensionari Suceava sunt obligați să-și verifice înscrisurile din Carnetul de Membru pe baza chitanțelor eliberate,  numerarul de la ghișeu și semnătura casierului.

Reclamațiile ulterioare nu se vor lua în considerare.

Consiliul Director ,

 

Acordarea Ajutoarelor de deces

Ajutoarele de deces se acordă conform art.19, lit.2-f din Statut, urmaşilor (moștenitorilor) membrilor  decedaţi în baza documentelor legale doveditoare :

 • Carnet de membru,
 • Certificat deces original,
 • Certificat de moștenitor conf art.1133 Noul Cod civil,
 • Acte doveditoare că a suportat cheltuielile de înmormântare și a ridicat ajutorul de deces,
 • I./C.I. original al urmașului
 • Alte acte doveditoare.

Plata ajutoarelor de deces se efectuează doar la sediul central din str.sbl.Alexandru Ienceanu,nr.5,bl.5,sc.B,ap.1-2 , Suceava.

Ajutoarele de deces se acordă conform Grilei aprobate de Consiliul Director în funcție de vechimea și contribuția depusă.

De la moștenitorii legali, la acordarea ajutorului de deces și fondului social aferent se vor recupera eventuale debite la împrumuturi, penalizări, debite la împrumuturi pentru care persoanele decedate figurează ca giranți la alte persoane și care ulterior au decedat.

Dreptul la ajutoare de deces se acorda urmasului, daca membrul decedat a platit contributia minim 12 luni şi se prescrie în termen de 3 ani de la data decesului.

 

Consiliul Director ,

 

DESCARCA

Cerere inscriere 2023

Adeverinta de venit CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TITULAR

Adeverinta de venit CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR GIRANT

ATENTIE - Pot face imprumuturi sau gira doar persoanele din judetul Suceava si Botosani!
Am scazut dobanda!
Incepand cu data de 01 iulie 2015 conducerea unitatii CAR PENSIONARI SUCEAVA a decis micsorarea dobanzilor la imprumuturile acordate membrilor sai.

Click pentru detalii
Beneficii

Acordarea de imprumuturi de pana la 140.000 lei

Istoric
Contact

Str. SBL Alexandru Ienceanu nr. 5, scara b, ap. 1 si 2

TELEFON / FAX:

0230 523 780

E-MAIL:
contact@carp-suceava.ro

Program:
Luni-vineri orele 8:00-14:00