CARP Suceava

Adunarea Generala 2019

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava

Jud. Suceava Str. SBL.Alexandru Ienceanu nr.5 sc. B.Ap1-3 Cod Fiscal  4974711
Tel/Fax: 0230/523780 Cod postal-720068

ANUNŢ – ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANŢILOR MEMBRILOR   C.A.R. PENSIONARI SUCEAVA

 

Vă facem cunoscut că prin Hotărârea Consiliului Director nr. 25/13.03/2019, în baza art.7, litera d, din Statut s-a convocat Adunarea Generală Ordinară pentru data de 03 mai 2019, ora 11.00, în locatia sala de sedinte “Stefan cel Mare” din Palatul administrativ, al Consiliului Judetean Suceava cu următoarea  ORDINE DE ZI:

 

PARTEA I

  1. Raportul de activitate al Consiliului Director în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018
  2. Raport privind Execuţia Bugetarăîn perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 şi Proiectul de Buget pe anul 2019.
  3. Raport de activitate al Comisiei de Cenzoripe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.
  4. Strategia si obiectivele C.A.R. Pensionari Suceava pe anul 2019.
  5. Prezentarea şi aprobarea Proiectului de Hotărâre a Adunării Generale a reprezentantilor Membrilor C.A.R.P din Suceava din 03 mai 2019.
  6. Raportul de gestiune al Presedintelui,
  7. Discuţii, intrebari propuneri referitoare la materialele prezentate pct.1-6, aprobarea acestora si descarcarea de gestiune pentru anul 2018.

 

PARTEA a II-a

Alegerea organelor de conducere si de control de catre Adunarea Generala a Reprezentantilor C.A.R.P Suceava ca organ suprem de conducere.

Participa delegatii convocati ca reprezentanti a membrilor, din acestia care doresc să consulte documentele care vor fi prezentate se pot adresa preşedintelui asociaţiei, cu 5 zile inainte de Adunarea Generala.

CONSILIUL DIRECTOR

PRESEDINTE

CEZAR TELESCU 17.04.2019

 

ATENTIE - Pot face imprumuturi sau gira doar persoanele din judetul Suceava si Botosani!
Am scazut dobanda!
Incepand cu data de 01 iulie 2015 conducerea unitatii CAR PENSIONARI SUCEAVA a decis micsorarea dobanzilor la imprumuturile acordate membrilor sai.

Click pentru detalii
Beneficii

Acordarea unui procent de 1% pe an la soldul lunar al cotizatiei din venituri.

Istoric
Contact

Str. SBL Alexandru Ienceanu nr. 5, scara b, ap. 1 si 2

TELEFON / FAX:

0230 523 780

E-MAIL:
contact@carp-suceava.ro

Program:
Luni-vineri orele 8:00-14:00