CARP Suceava

GDPR

C.A.R.P. SUCEAVA – INFORMARE PENTRU MEMBRI, GIRANȚI ȘI COLABORATORI

Informatii privind protectia datelorPRELUCRAREA SI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava CUI: 4974711 prelucreaza datele personale in calitate de prestator servicii, conform cu Regulamentul (UE) 2016/679(GDPR) si legislația in vigoare.

2. Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal avute în vedere, reprezintă orice informaţii referitoare la clientul C.A.R.P., ca de exemplu: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de corespondenţă, adresa locului de consum, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, numărul contractului de imprumut, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi sau instituții ale statului prin transmitere, sau în orice alt mod, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

3. Securitatea datelor

C.A.R.P. Suceava utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră  personale împotriva  manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

4. Scopul colectării datelor cu caracter personal de către C.A.R.P. Suceava

Scopul colectării datelor cu caracter personal la încheierea contractelor de imprumut, inclusiv a giranților şi inscrierea de noi membrii, acordarea de ajutoare nerambursabile, operarea procurilor notariale în relatiile cu membri, servicii sociale prestate, calitatea de salariat, colectarea eventualelor debite şi recuperare a creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, servicii de comunicaţii electronice, distribuire de corespondenţă către membri sau giranți utilizând diferiţi prestatori de servicii poştale, arhivarea datelor cu caracter personal.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele înregistrate sunt utilizate de către instituția noastră, cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală dar si confidentialitatea informatiilor.

6. Durata proces
ării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cât timp se presteaza serviciile indicate, pana la scoaterea din evidenta a membrilor(retrasi, decedati, transferati) sau pana la finalizarea termenului de arhivare.

7. Drepturile utilizatorului în ceea ce prive
şte prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Legii nr. 677/2001 clientul/utilizatorul beneficiază de dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicitate ştergerea/modificarea datelor.

Refuzul clientului/utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă şi publicitate, măsurarea gradului de mulţumire faţă de serviciile prestate de C.A.R.P. Suceava. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, ori distribuirea de corespondenţă către client, girant.

Potrivit prevederilor RGPD 379/2006/UE a fost desemnat Responsabilul cu Protecţia Datelor care poate fi contactat la adresa de e-mail: admin@carp-suceava.ro, la telefon: 0230 523 780 sau printr-o cerere scrisa la sediu social din Suceava – Str. SBL Alexandru Ienceanu nr. 5, scara b, ap. 1 si 2.

PREȘEDINTE
Telescu Cezar

 

ATENTIE - Pot face imprumuturi sau gira doar persoanele din judetul Suceava si Botosani!
Am scazut dobanda!
Incepand cu data de 01 iulie 2015 conducerea unitatii CAR PENSIONARI SUCEAVA a decis micsorarea dobanzilor la imprumuturile acordate membrilor sai.

Click pentru detalii
Beneficii

Acordarea de imprumuturi de pana la 140.000 lei

Istoric
Contact

Str. SBL Alexandru Ienceanu nr. 5, scara b, ap. 1 si 2

TELEFON / FAX:

0230 523 780

E-MAIL:
contact@carp-suceava.ro

Program:
Luni-vineri orele 8:00-14:00